Δυο θέσεις εργασίας σε εργοστάσιο μαρμάρων

Ζητείται άντρας ηλικίας 35 ετών και άνω, καθώς επίσης και γυναίκα 30 ετών και άνω, για εργασία στην παραγωγική διαδικασία σε εργοστάσιο μαρμάρου. Τηλ επικοινωνίας 6983 053 699