Καστοριά

Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς με 23 θέματα

23η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση Πρακτικών 24ης και 25ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3.           Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
4.           Έγκριση 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5.           Λήψη απόφασης επί της ένστασης του Λάππα Κωνσταντίνου, κατά της τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 258Α της πόλης Καστοριάς, μετά την αυτοδίκαια άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6.           Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών εξόδων των σχολικών μονάδων και αποζημίωση σχολικών τροχονόμων. Απόφαση Δ.Ε.Π.
7.           Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 357/2016 προγενέστερης απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικ. έτους 2017 Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς» Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
8.           Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 237/2012 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του Ενυδρείου στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.», ως προς τη λειτουργία και τη συντήρηση των παραχωρηθέντων χώρων. Απόφαση Δ.Σ. ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.
9.           Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης και προβολής του 15ου Συντάγματος Πεζικού. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

10.       Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταβρύσου για διοργάνωση εκδήλωσης. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

11.       Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου ‘Το Τσαρσί’. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

12.       Λήψη απόφασης για τη μίσθωση γεωτρήσεων για την τροφοδοσία των δημοτικών υδατόπυργων στις Τ.Κ. Πολυκάρπης και Μαυροχωρίου. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Α. Στούμπα

13.       Έγκριση των εκδηλώσεων Καρναβαλιού 2019 -Έγκριση δαπανών. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κας Ά. Πετσάλνικου

14.       Έγκριση συνδιοργάνωσης Αγώνων Τριάθλου Κωπηλασίας με το Ναυτικό Ομιλο Μαυροχωρίου. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κας Ά. Πετσάλνικου

15.       Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186, παρ. 5 του Ν. 3463/2006 για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, χωρίς δημοπρασία. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

16.       Έγκριση σύνταξης Πρωτόκολλου Διοικητικής Αποβολής για αυθαίρετη κατάληψη τμήματος δημοτικής αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Φωτεινής. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

17.       Έγκριση σύνταξης Πρωτόκολλου Διοικητικής Αποβολής για αυθαίρετη κατάληψη τμήματος δημοτικού χάνδακα στο αγρόκτημα Πολυκάρπης. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

18.       Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

19.       Διαγραφές ή μη οφειλών. Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

20.       Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

21.       Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της ΔΕΥΑΚ για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

22.       Έγκριση 11ου (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση 1ου-8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς». Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

23.       Έγκριση Πλάνου Αναθέσεων, Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), Ορισμό Ομάδας Έργου, του έργου BUSINESS CLUBS του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA II CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020. Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιωάννης Τόμου

 

 

 

Back to top button