Ευχαριστήριο προς στον Δήμαρχο Καστοριάς από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής

 

Ευχαριστήριο προς στον Δήμαρχο Καστοριάς από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής

Στα εγκαίνια της έκθεσης «Ρήγας και Επανάσταση» στη Βουλή (φωτογραφίες)

Η Συμβολή του Συλλόγου “ΑΡΜΟΝΙΑ” στην έκθεση για τον Ρήγα Βελεστινλή στην Βουλή (φωτογραφίες)