ΑγροτικάΚαστοριά

Καστοριά: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (του Δημήτρη Νάτου)

Ενίσχυση 14.000 Ευρώ ανά δικαιούχο – Έρχεται η Προκήρυξη

Μέσα στον Ιανουάριο του 2019 αναμένεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΥΠΑΑΤ η προκήρυξη του Μέτρου 6.3 – Ενίσχυση Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή κατ΄ αποκοπής ποσού ενίσχυσης (14.000 Ευρώ) προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις του ΥΠΑΑΤ, δικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων (φυτικής ή ζωικής παραγωγής), πού:

  • Δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους
  • Είναι µόνιµοι κάτοικοι σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους
  • Έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ το 2018
  • Είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ/ΕΦΚΑ
  • Διαθέτουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,1€ μέχρι 3000€ (Μ.Ο. ετών 2015-2017)
  • Δεν έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα Νέων Αγροτών
  • Δεν είναι σύζυγοι επαγγελματία αγρότη ή αγρότισσας
  • Δεν είναι φοιτητές

Οικονομική στήριξη

Η οικονομική στήριξη είναι 14.000 Ευρώ ανά δικαιούχο.

 

Κριτήρια καθορισμού Μικρής Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Η γεωργική εκμετάλλευση για να χαρακτηριστεί ως «Μικρή» και να είναι επιλέξιμη για συμμετοχή στα πλαίσια του προγράμματος θα πρέπει να διαθέτει οποιεσδήποτε καλλιέργειες ή εκτροφές ζώων με συνολικό μέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας από 5.000 έως 8000 Τυπική Απόδοση, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με καθορισμένους από το ΥΠΑΑΤ δείκτες Τυπικής Απόδοσης ανά καλλιέργεια ή ζώο.

Το γραφείο του γεωπόνου-μελετητή Δημήτρη Νάτου (Πτολεμαίων 3, Καστοριά, 2467025043/6972705625) προσφέρει δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη πληροφόρηση για τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα των Μικρών Εκμεταλλεύσεων. Προετοιμασία για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου φακέλου υποψηφιότητας καθώς και αποτελεσματική τεχνική στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Δρ. Δημήτρης Νάτος

Γεωπόνος – Μελετητής / Αγροτικός Σύμβουλος

Διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ

Πτολεμαίων 3, Καστοριά, 3ος όροφος

Τηλ: 2467025043 / 6972705625

natos.gr

Back to top button