Τρύφωνας Πολυγιάννης: «Ντρέπομαι για τους χειρισμούς του κ. Αδαμόπουλου» (βίντεο)

«Οι λογιστές της Καστοριάς μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες»

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία, την Παρασκευή 30/11/2018 υπήρχε εισήγηση εκτός ημερησίας διατάξεως για την απευθείας ανάθεση σε λογιστικό γραφείο της Κοζάνης όπως παρακάτω ακριβώς αντιγράφουμε:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης για Υ-1 ∆ιοικητικές ∆απάνες: ∆ιοικητική, ∆ιαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη / Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και Υποστήριξης της ∆ιαχείρισης των ∆ράσεων του ΤΕΒΑ για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩ∆ΙΚΟΣ Μ15 5000192)

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής συγκεκριμένα

Εισηγήθηκε: Την έγκριση, σύμφωνα µε τα ανωτέρω, για Υ-1 ∆ιοικητικές ∆απάνες: ∆ιοικητική, ∆ιαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη / Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και Υποστήριξης της ∆ιαχείρισης των ∆ράσεων του ΤΕΒΑ για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩ∆ΙΚΟΣ Μ15 5000192), στην εταιρεία, «Μαλούτας Παναγιώτης & Συνεργάτες», Φοροτεχνικοί Λογιστικοί Σύµβούλοι Ε.Ω.Ε., Πλ Λασσάνη 15, Κοζάνη, µε Α.Φ.Μ.: 997769608, ∆ΟΥ: Κοζάνης, ήτοι ποσού 9.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α

Ταυτόχρονα με διαφορετική εισήγηση και πάλι εκτός ημερησίας διάταξης υπήρξε απευθείας ανάθεση στο ίδιο λογιστικό γραφείο για παρόμοιες υπηρεσίες του ΤΕΒΑ Κοζάνης ποσό 16.000 ευρώ. Μετά όμως  από παρέμβαση του κ. Δημήτρη Σαββόπουλου,  ο οποίος  ζητώντας διευκρινίσεις  για το λόγο που επιλέχθηκε λογιστικό γραφείο της Κοζάνης και όχι κάποιο από την Καστοριά, καθώς και για το γεγονός, αν το συγκεκριμένο γραφείο θα αναλάβει και τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες, για το ίδιο σκοπό,  η απάντηση που δόθηκε ήταν πως οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι εξειδικευμένες.

 Ο κ. Σαββόπουλος διευκρίνισε όμως πως κάτι τέτοιο θα εκτόξευε το κόστος σε 40.000 ευρώ  και άνω για όλη την Περιφέρεια εφιστώντας την προσοχή της επιτροπής να ακολουθήσει τη διαδικασία του διαγωνισμού  και όχι  της κατάτμησης  και απευθείας ανάθεσης του έργου.

‘‘Ευτυχώς’’ για τον κ. Αδάμοπουλο, που υπέγραψε την εισήγηση της Π.Ε. Καστοριάς, οι δυο εισηγήσεις τελικά αποσύρθηκαν γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο παρασκήνιο και τις αδιαφανείς διαδικασίες χειρισμού από την Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.

Εμείς για την ιστορία και για τις δικές σας διαπιστώσεις, ειδικά για τους κύκλους των λογιστικών γραφείων της Καστοριάς παραθέτουμε κάποιες από τις ‘‘εξειδικευμένες’’ υπηρεσίες που μπορούν μόνο οι λογιστές της Κοζάνης να προφέρουν:

– Αποτύπωση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου – Παρακολούθηση πορείας έργου. Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών στη διοίκηση του ‘Έργου –  Παρακολούθηση της τήρησης κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των Υποέργων των δεσμεύσεων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (έλεγχος χρονοδιαγραµµάτων, επίβλεψη, κλπ) – Ανασχεδιασµός πράξης όποτε προκύψει τέτοια ανάγκη – Εκπόνηση/ επικαιροποίηση Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και Υποέργων καθώς και στην τροποποίηση αυτών όποτε προκύψει τέτοια ανάγκη – Υποστήριξη στην εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και την παραγωγή των απαιτούμενων εντύπων και εκθέσεων για την ολοκλήρωση του έργου, – Σύνταξη εκτάκτων αναφορών και εκθέσεων προς τον ΕΦ∆ ΤΕΒΑ (εφόσον απαιτηθεί) – Καταχώρηση στοιχείων προόδου πράξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της, η οποία αποτυπώνεται στο ΟΠΣ Στην συµπλήρωση και καταχώρηση των ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών που υποβάλει ο ∆ικαιούχος στο ΟΠΣ µέσω του τυποποιηµένου εντύπου Ε.ΙΙ.5_1 «∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απανών» (∆∆∆) και των συνοδευτικών αποδεικτικών εγγράφων ως προς την κανονικότητα και επιλεξιµότητά τους.

Καθώς τυγχάνει ο υπογράφων του κειμένου να γνωρίζει τις ‘‘εξειδικευμένες’’ αυτές υπηρεσίες  που θεωρώ πως πολλοί από τους συναδέλφους λογιστές της Καστοριάς θα μπορούσαν επίσης να φέρουν σε πέρας, ντρέπομαι για τους χειρισμούς του κ .Αδαμόπουλου.

Τρύφωνας Πολυγιάννης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

kastoria365.gr

Σχολιάστε

Η διευθυνση email σας ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθεί(ενημερωθείτε για την πολιτική ανάρτησης σχολίων στο fouit.gr απο εδώ) *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.