“Ραγκουτσάρια 2019”: Μεγάλη σειρά φωτογραφιών (τα σχολεία)

 

Μεγάλη σειρά φωτογραφιών “Ραγκουτσάρια 2019” με τα σχολεία