Συνεχίζεται από σήμερα το Πρωτάθλημα Σκραμπλ Καστοριάς (πρόγραμμα αγώνων)

Το πρόγραμμα αγώνων του Πρωταθλήματος 2018-2019, που διοργανώνεται από τον Όμιλο Σκραμπλ Καστοριάς και διεξάγεται στο εντευκτήριό του

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019 11/1 ΕΩΣ 21/4/19ΕΦΟΡΟΣ
ΠΑ  9.00 μμ11-ΙανΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ
ΚΥ    7.30 μμ13-ΙανΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΜΠΑΛΙΑΚΑΣ Γ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΥ    9.00 μμ13-ΙανΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗ
ΠΑ  9.00 μμ18-ΙανΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥ    7.30 μμ20-ΙανΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥ    9.00 μμ20-ΙανΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑ 9.00 μμ25-ΙανΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗΤΖΗΜΑ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΥ    7.30 μμ27-ΙανΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΑ 9.00 ΜΜ1-ΦεβΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗ
ΚΥ    7.30 μμ3-ΦεβΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΤΟΠΑΛΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥ    9.00 μμ3-ΦεβΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΑ  9.00 μμ8-ΦεβΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΥ    7.30 μμ10-ΦεβΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΜΠΟΥΡΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΥ    9.00 μμ10-ΦεβΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑ 9.00 ΜΜ15-ΦεβΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥ    7.30 μμ17-ΦεβΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΒΛΑΧΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ
ΚΥ    9.00 μμ17-ΦεβΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑ 9.00 μμ22-ΦεβΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΥ    7.30 μμ24-ΦεβΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΜΕΓΓΟΥΔΗΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΥ    9.00 μμ24-ΦεβΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΠΑ 9.00 μμ1-ΜαρΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑΜΠΛΑΧΑΒΑ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥ    7.30 μμ3-ΜαρΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗΤΖΗΜΑΣ Δ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥ    9.00 μμ3-ΜαρΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ
ΠΑ 9.00 μμ8-ΜαρΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Κ ΔΕΥ    7.30 μμ11-ΜαρΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑΜΠΛΑΧΑΒΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Κ ΔΕΥ    9.00 μμ11-ΜαρΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑ 9.00 μμ15-ΜαρΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΥ 7.30 μμ17-ΜαρΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΒΛΑΧΟΣ
ΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΥ 9.00 μμ17-ΜαρΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑ 9.00 μμ22-ΜαρΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΥ    7.30 μμ24-ΜαρΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗΤΖΗΜΑΣ Χ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥ    9.00 μμ24-ΜαρΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΕ    7.30 μμ25-ΜαρΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ
ΔΕ    9.00 μμ25-ΜαρΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑ 9.00 μμ29-ΜαρΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΚΥ    7.30 μμ31-ΜαρΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥ    9.00 μμ31-ΜαρΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑ 9.00 μμ5-ΑπρΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗΜΠΑΛΙΑΚΑΣ Γ
ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΚΥ    7.30 μμ7-ΑπρΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΜΕΓΓΟΥΔΗΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ
ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗ
ΚΥ    9.00 μμ7-ΑπρΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ
ΠΑ 9.00 μμ12-ΑπρΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΥ    7.30 μμ14-ΑπρΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣΜΠΟΥΡΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ  ΚΙΚΗΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΠΕΤΛΙΤΣΚΑ ΚΙΚΗ
ΚΥ    9.00 μμ14-ΑπρΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑ 9.00 μμ19-ΑπρΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣΜΠΛΑΧΑΒΑ
ΚΥ 9.00 μμ21-ΑπρΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣΤΖΗΜΑΣ Δ

 

 

Σχολιάστε

Η διευθυνση email σας ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθεί(ενημερωθείτε για την πολιτική ανάρτησης σχολίων στο fouit.gr απο εδώ) *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.