Καστοριά

Αύξηση των πουλιών στη λίμνη της Καστοριάς – Πολλά είδη έχουν έρθει για πρώτη φορά (φωτογραφίες)

Ενθαρρυντικά για την λίμνη της Καστοριάς ήταν τα φετινά αποτελέσματα των Μεσοχειμωνιάτικων Μετρήσεων των υδρόβιων πτηνών που πραγματοποίησαν τα μέλη της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, παρόλο που το 90% της λίμνης ήταν παγωμένο.

Φέτος στη λίμνη της Καστοριάς παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις σε κάποια είδη πουλιών ,ειδικά σε ένα είδος πάπιας. Μάλιστα ο αριθμός τους ξεπερνά τις 6000. Τα πιο πολλά είδη που καταμετρήθηκαν είναι πάπιες μεταξύ των οποίων Πρασινοκέφαλες, Γκισάρια , Φερεντίνια , αλλά και Φαλαρίδες, Λαγγόνες, ερωδιόμορφα και γλάροι. Αυτό σημαίνει ότι και η τροφή στον υδροβιότοπο επαρκεί για πολλά είδη».
Σημαντική αιτία για αυτή την αύξηση αποτέλεσε η κακοκαιρία. Κι αυτό γιατί ανάγκασε πολλά πτηνά από την Ευρώπη να κατέβουν πιο νότια και να φτάσουν μέχρι την Καστοριά,που δεν αποτελεί και τον κύριο άξονα μετανάστευσης.
Τα μέλη της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος καλούν επίσης τον κόσμο να βγει έξω και να κάνει παρατηρήσεις , να δει είδη που πρώτη φορά έχουν έρθει στην περιοχή μας και μάλιστα δεν έχουν ποτέ καταγραφεί στην Καστοριά.
Οι καταμετρήσεις γίνονται πάντα με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Στην Καστοριά οχτώ καταμετρητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και συνεργάστηκαν προκειμένου να καταγράψουν τα νέα είδη και τον αριθμό συνολικά των πτηνών που συμβιώνουν το διάστημα αυτό στη λίμνη.
Σε γενικές γραμμές οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις των υδρόβιων πτηνών αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της διεθνούς οργάνωσης υγροτόπων Πρόκειται για το μακροβιότερο και παγκοσμίου εμβέλειας πρόγραμμα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στον κόσμο. Στόχος του είναι να παρακολουθεί το μέγεθος και τις τάσεις των υδρόβιων πληθυσμών και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την προστασία και σωστή διαχείριση των πτηνών αλλά και των υδροβιότοπων τους.

 

One Comment

Back to top button