Το ΕΠΑΛ Καστοριάς στα επιλεγμένα σχολεία για το «Open Schools for Open Societies»

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου H2020:
«Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την Πράξη 55/15-11-2018 του Δ.Σ., κάλεσε σχολικές
μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να
συμμετάσχουν στη Β΄ φάση εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS»
(Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία), που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018-2019
και 2019-2020, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στη
σχετική πρόσκληση.
Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εγκαίρως, υποβάλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
διακόσιες είκοσι πέντε (225) σχολικές μονάδες.

ΤΟ ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 120 ΣΧΟΛΕΙΑ (49 ΔΗΜΟΤΙΚΑ,30 ΓΥΜΝΑΣΙΑ, 19 ΓΕΛ,10 ΕΠΑΛ,12 ΕΕΕΚ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ OSOS.

Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη: α) τον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων, που κατατέθηκαν για
την παρούσα Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου OSOS, β) το ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιεχόμενό
τους, γ) την ανάγκη αντιπροσώπευσης, όσο το δυνατό, περισσότερων τύπων σχολικών μονάδων
(γενικής και ειδικής αγωγής, καλλιτεχνικά, μουσικά, διαπολιτισμικά, μειονοτικά, πρότυπα,
πειραματικά, δημόσια, ιδιωτικά, κ.ά.), με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή της δράσης και την επίτευξη
των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της, σε συνδυασμό με τον προκαθορισμένο αριθμό των
σχολικών μονάδων, βάσει της ανωτέρω πρόσκλησης (συνολικά 90 και 10 αναπληρωματικά),
αποφασίστηκε:
(i) ο αριθμός των επιλεχθέντων σχολείων να προσαυξηθεί και να προσδιοριστεί τελικά σε εκατόν
είκοσι (120) συνολικά σχολεία,
(ii) τα επιλεχθέντα ως αναπληρωματικά σχολεία να συμμετάσχουν ενεργά στην παρούσα Β΄ φάση
στο πλαίσιο της ευρείας εφαρμογής του προγράμματος.
Μετά την ενδελεχή μελέτη όλων των αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων της σχετικής πρόσκλησης, τα
σχολεία που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην Β΄ φάση εφαρμογής του έργου OSOS είναι τα
αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα (ταξινομημένα κατά βαθμίδα και τύπο σχολείου και όχι
αξιολογική σειρά).

Α/Α Κωδ. Σχολείου Όνομα Σχολείου
1 9521520 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

2 9260012 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
3 9490043 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
4 9520665 17o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
5 9200592 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6 9110286 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
7 9150137 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ
8 9320115 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
9 9050087 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
10 9350291 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
11 9430038 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
12 9260242 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
13 9410114 1ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΚΙΑ
14 9250020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ
15 9380102 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
16 9050202 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
17 9190172 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
18 9190155 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
19 9190068 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
20 9160004 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
21 9190921 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
22 9050414 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
23 9190378 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
24 9310192 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
25 9050562 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
26 9050936 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
27 9050381 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
28 9100110 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
29 9020184 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
30 9260008 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
31 9520339 54o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
32 9520017 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
33 9010115 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
34 9010523 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
35 9360098 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
36 9010593 17o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
37 9200279 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
38 3929003 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
39 9520271 3/θέσιο ΡΑΛΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
40 9520037 12/θέσιο ΡΑΛΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
41 9050333 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
42 9490040 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ
43 7052004 ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
44 7191012 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
45 9420203 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
46 9070008 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
47 9480067 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
48 9190412 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
49 9500032 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΕ
50 1901251 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
51 2401010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
52 1212050 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΕΥΒΟΙΑΣ)

53 0501002 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
54 0540001 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
55 0501040 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
56 0501130 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
57 1701001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
58 0601002 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
59 5012017 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ
60 1201020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
61 0502100 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
62 1011010 ΓΕΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
63 0501696 3o Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ
64 3010010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ)
65 0501980 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
66 4502010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
67 2401055 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
68 0501900 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
69 0501844 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
70 3612020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ
71 2402010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
72 3312010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ»
73 5206010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΡΑΣ
74 1701080 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
75 3501044 9o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
76 4704010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ
77 0501585 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
78 7192004 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

79 5056010 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
80 1951256 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
81 1053020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
82 0552037 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
83 0551004 ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
84 1055010 1ο ΓΕΛ ΚΩ
85 0551040 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ»
86 4551045 6ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
87 0551914 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
88 1951030 3ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
89 0552089 4o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
90 0580202 Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
91 5052010 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ
92 0551970 1ο ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ
93 0551466 ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
94 3151041 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
95 1951191 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
96 1951052 2ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ
97 1160010 ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ (ΕΒΡΟΥ)
98 4252010 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ
99 3340040 1o ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
100 1750080 6ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
101 2250075 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
102 4350040 ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΜΟΥ
103 0540802 3o ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

104 3540055 3o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
105 0550915 9o ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
106 3240125 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
107 2340030 ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
108 0640050 ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
109 9380320 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
110 9521038 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
111 0501555 ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
112 0551555 ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
113 1901003 ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΕΑΕ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
114 0541010 E.E.E.E.K. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
115 0558001 ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΙΓΑΛΕΩ
116 2741001 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
117 1041003 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΩ
118 1024933 2o ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
119 SEK125 Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ
120 SEK075 3ο Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΑΦΗΝΑΣ)

 

 

Σχολιάστε

Η διευθυνση email σας ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθεί(ενημερωθείτε για την πολιτική ανάρτησης σχολίων στο fouit.gr απο εδώ) *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.