«Πάγωμα» προσλήψεων λόγω εκλογών: Τι ισχύει για προκηρύξεις ΑΣΕΠ, 3Κ

Καλό Σεπτέμβριο μπορεί να διοριστούν οι επιτυχόντες της 3Κ αν το ΑΣΕΠ δεν εκδώσει άμεσα τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης. Κι αυτό γιατί, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, με βάση το άρθρο 17 του N3870/2010, («Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας»), οι προσλήψεις και οι πράξεις διορισμού «παγώνουν» για πάνω από πέντε μήνες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον οι  δημοτικές και περιφερειακές εκλογές πραγματοποιηθούν είτε στις 26 είτε στις 19 Μαΐου, το ΑΣΕΠ δύο μήνες πριν (σ.σ. 26 ή 19 Μαρτίου 2019) δεν θα μπορεί να εκδώσει οριστικά αποτελέσματα προκηρύξεων και άρα και της 3Κ/2018. Μάλιστα τα αποτελέσματα θα είναι «παγωμένα» μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου οπότε και θα αναλάβουν καθήκοντα οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές.

Μιλάμε, δηλαδή, για ένα διάστημα που μπορεί να φθάσει ακόμη και τους 5,5 μήνες! Διάστημα κατά το οποίο μπορεί το ΑΣΕΠ να έχει έτοιμα τα οριστικά αποτελέσματα για τις 8.166 προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, δεν θα μπορεί όμως να τα δώσει στη δημοσιότητα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκήρυξης.

Εθνικές εκλογές 

«Πάγωμα» στην έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τις εθνικές εκλογές.

Ειδικότερα ο ιδρυτικός νόμος του ΑΣΕΠ 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»,προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά την «απαγόρευση» έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων.

Η aftodioikisi.gr απευθύνθηκε στο ΑΣΕΠ για το συγκεκριμένο θέμα και  πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής μας παρέπεμψαν στις προβλέψεις του άρθρου 28 του ν.2190/94. Οι ίδιες πηγές μας ανέφεραν ότι θα υπάρξει σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης που θα απαγορεύει την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων, επιτρέποντας ωστόσο να συνεχίζεται ο έλεγχος αιτήσεων προκηρύξεων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 28 και στην παράγραφο 1 σημειώνεται: Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση». Επίσης στην παράγραφο 2 αναφέρεται: Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται».

Μάλιστα στην παράγραφο 5, σημειώνεται: Ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργειά των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Ωστόσο η απαγόρευση τόσο των προσλήψεων όσο και της έκδοσης αποτελεσμάτων προβλέπεται από το άρθρο 17 του N3870/2010, σύμφωνα με το οποίο: «Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας».

H συνέχεια στο aftodioikisi.gr