Το πρώτο ΔΣ του νεοσύστατου Σωματείου Εργατοτεχνιτών Γούνας “Ο Προφήτης Ηλίας”

Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας και Απασχολούμενων σε Παρεμφερή Επαγγέλματα “Ο Προφήτης Ηλίας”

Το πρώτο ΔΣ του νεοσύστατου σωματείου: