Καστοριάτελευταίες ειδήσεις

Οι Ευρωπαίοι μαθητές εξερεύνησαν τη λίμνη της Καστοριάς (φωτογραφίες)

Από Βέλγιο, Γαλλία-Γουαδελούπη, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία και Ελλάδα (4ο Γυμνάσιο Καστοριάς)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: “Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcidoles… améliorons nos attitudes et nos comportements envers l’ environnement! J’adopte un cours d΄ eau, une mare, … un écosystème aquatique dulcicoles” («Κοιτάζοντας τα ποτάμια και τις λίμνες, ας προστατεύσουμε τα οικοσυστήματα εσωτερικών νερών… ας βελτιώσουμε τις στάσεις και τη συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον! Υιοθετώ ένα ποτάμι, μια λίμνη… ένα οικοσύστημα γλυκού νερού»), το Κ.Π.Ε. Καστοριάς την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 φιλοξένησε και συνεργάστηκε με μαθητές και εκπαιδευτικούς από το Βέλγιο, τη Γαλλία-Γουαδελούπη, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ελλάδα (4ο Γυμνάσιο Καστοριάς) για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κ.Π.Ε. «Μικρή Γλυκιά Ζωή: Προσέγγιση του Μικρόκοσμου των Γλυκών Νερών». Ευχαριστούμε θερμά την κ. Κατερίνα Περδικάρη-Παπαγιαννοπούλου, εκπαιδευτικό του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς και υπεύθυνη του Προγράμματος, για την πρόταση συνεργασίας. Για τους εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε. Καστοριάς ήταν μία πολύ σημαντική και ευχάριστη εμπειρία.

Κ.Π.Ε. Καστοριάς

Υποδοχή εκπαιδευτικών και μαθητών ευρωπαϊκών σχολείων στο Δημαρχείο (φωτογραφίες)

 

 

 

 

Back to top button