Σημαντικότατη μελέτη για την Τσούκα

“Σημαντικότατη μελέτη μετά από δέσμευση προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) για την ωρίμανση της συνολικής μελέτης που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την αποκατάσταση της Μονής της Τσούκας στην Αγία Άννα και την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ της Περιφέρειας μας 2014-20, αξίας 1.200.000€. Μια μελέτη που χρειάστηκε να διορθωθεί, μετά από παρατηρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού τρεις φορές, απαιτώντας να παραστώ προσωπικά στο ΚΑΣ, αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει η όλη διαδικασία και να έχει αίσιο τέλος. “Τα Μετέωρα της Δυτικής Μακεδονίας” όπως χαρακτηρίζεται η Μόνη της Τσούκας είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής που θα βοηθήσει τα μέγιστα στην Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.”
Παναγιώτης Κώττας

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Την προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, προϋπολογισμού 15.000€, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης για ευστάθεια της βραχομάζας του ιστορικού χώρου της Ιεράς Μονής Τσούκας» του Δήμου Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η εκπόνηση γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης, ώστε να συμπληρωθεί η εγκεκριμένη αρχιτεκτονική και στατική μελέτη αποκατάστασης της Ιεράς Μονής και ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου αυτής.

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την συνοπτική περιγραφή των τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής και αποσκοπεί αφενός σε μια προκαταρτική μακροσκοπική αποτίμηση των υφιστάμενων συνθηκών, και αφετέρου στη σύνταξη των απαραίτητων γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια της αποκατάστασης της Μονής και της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της.

Η χρηματοδότηση της προγραμματικής σύμβασης θα γίνει από πιστώσεις του αναλυτικού πίνακα έργων ΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του οικονομικού έτους 2018.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.

https://www.youtube.com/watch?v=CZBsvjLC4k4

 

κοινοποίηση

shares