Καστοριά

Διακοπή ρεύματος σε 8 περιοχές την Πέμπτη 14/2

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω  εκτέλεσης τεχνικών  εργασιών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επιβάλλεται η διακοπή   ηλεκτρικού  ρεύματος  στις παρακάτω περιοχές :

ΤΗΝ   ΠΕΜΠΤΗ   14-02-2019

α)ΑΠΟ  ΩΡΑ  08:30  ΜΕΧΡΙ 14:30   

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ –ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΒΙΤΣΙΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗ  ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.

β) ΑΠΟ  ΩΡΑ  08:30  ΜΕΧΡΙ 10:30   ΚΑΙ   ΑΠΟ  ΩΡΑ  13:30  ΜΕΧΡΙ 14:30   

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙ Μ-ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ –ΤΟΙΧΙΟ –ΒΥΣΣΙΝΙΑ –ΟΞΥΑ –ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΣ –ΚΕΡΑΙΕΣ ΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ .

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ,ενδεχομένως και πριν από την παραπάνω ώρα και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση  .

Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία  δικτύου  ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος ατυχήματος

Back to top button