Διατηρητέος στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή ο Θωμάς Νέστορας

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Φεβρουαρίου 2019, μετά από πρόταση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ ́ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Ταξιάρχου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Ι. Γενικών Καθηκόντων

 1. 238579 Σαραντίδης Αντώνιος του Ευστρατίου
 2. 232808 Λασπάς Ιωάννης του Δημητρίου
 3. 240826 Μποδιώτης Παναγιώτης του Γρηγορίου
 4. 236821 Κορομηλάς Δημήτριος του Παναγιώτη
 5. 241457 Τσάτσης Μιχαήλ του Φωτίου
 6. 229461 Κιτσάκης Μιχαήλ του Ευαγγέλου
 7. 240212 Γλυκόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
 8. 239685 Κατέρης Γεώργιος του Ναπολέοντα
 9. 241260 Τσέτσικας Νικόλαος του Ελευθερίου
 10. 234737 Λυμπινάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 11. 240763 Μιχαλόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
 12. 240023 Αναγνωστάκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
 13. 240002 Αθανασόπουλος Θεόδωρος του Ιωάννη
 14. 240996 Πετσίνης Παναγιώτης του Περικλή
 15. 237382 Μπουλούμπασης Χρήστος του Γεωργίου
 16. 241245 Τσαμαδιάς Γεώργιος του Ανδρέα
 17. 231055 Πετσινός Χρήστος του Γεωργίου
 18. 241991 Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Λεωνίδα
 19. 241676 Θεοχάρης Χαράλαμπος του Παναγιώτη
 20. 241023 Πούπουζας Παναγιώτης του Μιχαήλ

ΙΙ. Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικοί

 1. 227775 Τζαλοκώστας Βασίλειος του Δημητρίου Ιατρός
 2. 246614 Μωραΐτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου Ιατρός
 3. 236751 Καλύβας Χρήστος Του Ταξιάρχη Ψυχολόγος

ΙΙΙ. Ειδικών Καθηκόντων – Εγκληματολογικών Εργαστηρίων
233194 Θεοφίλου Παναγιώτης του Φωτίου

Διατηρητέος στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο Διευθυντής στην Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, Θωμάς Νέστορας

Β. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ ́ εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β ́ του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Σ κ ά ρ α ς Αθανάσιος του Αχιλλέα (ΑΓΜΣ.236076), ο οποίος θα αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Γ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ ́ εδάφιο έκτο, 43 παρ.1 περίπτ. α ́ και 47 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

 1. 241481 Φαβατάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 2. 36824 Κοσσιώρης Γεώργιος του Αθανασίου
 3. 237875 Κατσίφης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
 4. 239624 Χαντζούλης Κωνσταντίνος του Νικολάου
 5. 239438 Μαρκογιαννάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ
 6. 239324 Βαλσαμάκης Μανούσος του Πασχάλη
 7. 236806 Κοκορόσκος Κωνσταντίνος του Νικολάου
 8. 238076 Μελισσινός Χαράλαμπος του Σοφοκλή
 9. 235727 Δαλαβούρας Ανδρέας του Γεωργίου
 10. 238747 Τσίτος Θεοδόσιος του Κωνσταντίνου
 11. 234866 Αργύρης Κωνσταντίνος του Αναστασίου
 12. 236013 Τεσσέρης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου
 13. 234663 Γάσπαρης Στυλιανός του Στυλιανού
 14. 234569 Ντρίνιας Χαράλαμπος του Νικολάου
 15. 239797 Παπανικολάου Αθανάσιος του Βασιλείου
 16. 239830 Χριστοφιλέας Κωνσταντίνος του Πέτρου
 17. 239268 Γαλάνης Ιωάννης του Αναστασίου
 18. 235847 Κουμπούνης Βασίλειος του Αποστόλου
 19. 240495 Κεφαλιανάκης Παντελής του Στυλιανού
 20. 235532 Μανάρας Πίνδαρος του Παναγιώτη
 21. 239780 Καραχάλιος Θωμάς του Κωνσταντίνου
 22. 241382 Χρηστόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. 240785 Μπακαλάρος Γεώργιος του Μιχαήλ

Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Δ. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.2 εδάφιο δεύτερο, 43 παρ.2 και 47 περίπτ. δ ́ του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, η Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Μ π α λ α μ π ά ν η Γεωργία του Ηλία (ΑΓΜΣ.240791), Υπηρεσίας Γραφείου, η οποία θα αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή της αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.