2 σχόλια

  1. Δεν υπάρχει σωτηρία.

  2. Φώτης Κουκουφίκας

    Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα .

shares