Επιστημονική διάλεξη στην Καστοριά

“Μαθηματική μοντελοποίηση φυσικών προβλημάτων, με χρήση συμπλεκτικών ολοκληρωτών μεταβολής”