Μαθητές γυμνασίων Κορησού, Νεστορίου και Βογατσικού στη Βουλή (φωτο)

 

Από την επίσκεψη μαθητών Γυμνασίων Κορησού, Νεστορίου και Βογατσικού, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους στη Βουλή των Ελλήνων, τους οποίους υποδέχθηκε και ξενάγησε η Μαρία Αντωνίου.

shares