“Πάση θυσία πρέπει να βρούμε τον ρυπαντή”: Δηλώσεις του προέδρου της ΔΕΥΑΚ για το νερό

Κάτω από τα όρια η μόλυνση

Νέες χημικές αναλύσεις του νερού της πηγής Μπέης Μπουνάρ σε δείγματα που ελήφθησαν στις 4 και στις 13 Μαρτίου δείχνουν ότι το επίπεδο του τριχλωρο-τετραχλωροαιθενίου βρίσκεται σε αποδεκτά όρια.
Θυμίζουμε ότι η παροχή των νερών της συγκεκριμένης πηγής στο δίκτυο της Καστοριάς είχε διακοπεί λόγω υπέρβασης του ορίου της συγκεκριμένης ουσίας (14μg/l με όριο τα 10μg/l).
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, κ. Φουλιράς μιλώντας στον Antennes 93.6 είπε ότι «τα νέα δείγματα εστάλησαν τόσο σε ιδιωτικό εργαστήριο, όσο και στο εργαστήριο ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.».
«Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων» τόνισε «κυμαίνονται από 2,1 έως 3,2μg/l με όριο τα 10μg/l. Το νερό είναι καθαρό αλλά δε μπορεί να μπει στο δίκτυο ύδρευσης πριν δώσει το πράσινο φως η αρμόδια υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας».
Ο κ. Φουλιράς επίσης δήλωσε πως «πάση θυσία πρέπει να βρούμε τον ρυπαντή, αφού η συγκεκριμένη ουσία συνεχίζει να υπάρχει έστω και σε αυτές τις χαμηλές τιμές».
Εν τω μεταξύ, από το γραφείο του Δημάρχου Καστοριάς εκδόθηκε αινιγματικό Δελτίο Τύπου δύο προτάσεων στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καστοριάς αποτελούν απάντηση σε υποκειμενικές απόψεις από όπου και εάν εκφράζονται αυτές. Η ποιότητα του ύδατος πληροί όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας».
antennes.gr