Ο Σωτήρης  Αδαμόπουλος στις ασφαλτοστρώσεις του οδικού δικτύου (φωτο)

Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 550.000 €

Στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018» που βρίσκεται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε διάφορα σημεία του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που χρήζουν συντήρησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Καστοριάς Σωτήρης  Αδαμόπουλος πραγματοποίησε επιτόπου επίσκεψη την Τρίτη 2 Απριλίου στην είσοδο της Πενταβρύσου και ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο επιβλέποντα του έργου για την πορεία των εργασιών.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 550.000 € και περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης στις κάτωθι περιοχές:

  • Επαρχιακή Οδό Λαχανόκηποι προς Αυγή.
  • Είσοδο Πενταβρύσου
  • Επαρχιακή Οδό Καλοχωρίου προς Κάτω Πτεριά και
  • Επαρχιακή Οδό Νεστορίου προς Πεύκο