Καστοριά: Ένταξη δύο έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού, 1.650.000,00 ευρώ, αφορούν υποδομές για στήριξη της επιχειρηματικότητας και προμήθεια τριών μηχανημάτων έργου

Δύο έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00€, που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 041, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρώτο έργο, προϋπολογισμού 1.000.000€, «Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς», αφορά στην εκτέλεση εργασιών βελτίωσης πρόσβασης- δρόμων που οδηγούν σε επιχειρήσεις, στη δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων στο χιονοδρομικό Βιτσίου, αλλά και στην κατασκευή σωληνωτών τεχνικών για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Οι εργασίες θα γίνουν σε όλη την περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Καστοριάς.

Το δεύτερο έργο, προϋπολογισμού 650.000€, «προμήθεια τριών μηχανημάτων έργου στην Π.Ε. Καστοριάς» αφορά στην προμήθεια ενός καινούριου τράκτορα, ενός διαμορφωτή γαιών (τύπου Grader) και ενός φορτωτή- εκσκαφέα (τύπου JBC), τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, όπως η συντήρηση της επαρχιακής οδοποιίας, οι χωματουργικές εργασίες, ο εκχιονισμός, η αντιμετώπιση παγετού, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, η δασική οδοποιία, αλλά και η γενικότερη αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

voria.gr