Άργος ΟρεστικόΚαστοριά

Παρέμβαση Ελ. Συναδινού για τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (βίντεο)

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, κατά τις εργασίες της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός, επικεφαλής και ευρωβουλευτής της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ένωσης, παρενέβη στη συζήτηση με θέμα τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος τονίζοντας ότι, πρωταρχικό μέλημα της Ένωσης πρέπει να είναι ο περιορισμός της ιδιωτικοποίησης και η ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, επισημαίνοντας τις αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίζεται ένα δίκαιο και βιώσιμο και αξιοπρεπές για τους πολίτες συνταξιοδοτικό σύστημα.

Κύριε Πρόεδρε,
Πρωταρχικό μέλημα της Ένωσης πρέπει να είναι ο σεβασμός των πολιτών και του κόπου της εργασίας τους.
Επιδίωξή μας, ο περιορισμός της ιδιωτικοποίησης και η ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Εντούτοις, προωθείται ένα αμιγώς επενδυτικής φύσεως προϊόν, υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη, το οποίο μάλιστα θα χαίρει φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων.
Οι αρχές ενός δίκαιου και βιώσιμου συστήματος είναι απλές: υποχρεωτική ασφάλιση,
εγγυημένη επαρκής σύνταξη,
αναλογικότητα και σταθερότητα εισφορών,
ανταποδοτικότητα παροχών, υποστήριξη της συνέχειας των εισφορών με όρους αναδιανομής,
μακροχρόνια δομημένη αποταμίευση και δημιουργία αποθεματικών. Ώστε το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα να είναι βιώσιμο και αξιοπρεπές για τους πολίτες.
Βέβαια, κάθε πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει τυχόν επιπρόσθετες ιδιωτικές προαιρετικές συνταξιοδοτικές επιλογές.
Όμως, η πολιτεία έχει την ουσιαστική υποχρέωση να καθορίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο με κατάλληλους κανόνες ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος του κρατικού συστήματος.
Ευχαριστώ

 

 

Back to top button