Μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Καστοριάς με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (φωτο)


O Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ανέστης Αγγελής υπέγραψε στην Αθήνα στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας την Τετάρτη 10 Απριλίου το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Εισαγωγή Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων {ΣΗΔΕ} «ΙΡΙΔΑ» στις υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς».
Η διάρκεια της συνεργασίας ορίστηκε στα 5 έτη και σκοπό έχει την χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς, του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αλληλογραφίας «ΙΡΙΔΑ», που είναι εγκατεστημένο στις μηχανογραφικές υποδομές του Υπουργείου Εσωτερικών και ανήκει κατά κυριότητα στην Πολεμική Αεροπορία.

 

 

shares