Η Συμβουλευτική – Επιστημονική Ομάδα του συνδυασμού του Αλέξανδρου Ταμήλια (βιογραφικά)

Εκτός από την ανακοίνωση της καθόδου του στις δημοτικές εκλογές και τους  10 πρώτους υποψήφιους του συνδυασμού του, ο Αλέξανδρος Ταμίλιας ανακοίνωσε και τους ανθρώπους που αποτελούν τη Συμβουλευτική – Επιστημονική Ομάδα του

Βάκκα Ελένη

Η Ελένη Βάκκα είναι γεννημένη το 1970 στα Ιωάννινα και έχει πτυχίο Δασολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  με θέμα πτυχιακής διατριβής: «Πραγματεία Δημοσίων Σχέσεων». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων του ΕΑΠ με θέμα μεταπτυχιακής διατριβής: «Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου». Πρόσφατα ξεκίνησε τη διδακτορική της διατριβή στο τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει στο ενεργητικό της  πληθώρα σεμιναρίων και ημερίδων που αφορούν στο αντικείμενό της καθώς και δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια. Στα πλαίσια της επαγγελματικής της εμπειρίας σαν μόνιμη υπάλληλος  έχει συνεργαστεί με το δήμο Νεστορίου (1999-2003), τη Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας (2003-2004), το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης (2004-2005), τη Δ/νση Δασών Άρτας (2005-2008), το Δασαρχείο Ιωαννίνων (2008-2011) και τέλος με τη Δ/νση Δασών Ιωαννίνων (2011-σήμερα) σε θέση  προϊσταμένης. Με πολλές συμμετοχές  σε συμβούλια και επιτροπές διαθέτει την κρίση και τη θέληση να βοηθήσει στην αναβάθμιση της πόλης της Καστοριά

Βασιλείου Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Βασιλείου σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Σχολή Θετικών Επιστημών στο τμήμα Γεωλογίας και στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών στο τμήμα Γεωπονίας. Έχει εργασθεί σε προγράμματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εποπτεύονταν από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου ως εξωτερικός συνεργάτης της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. καθώς και ως υπεύθυνος Γεωπόνος στον ποιοτικό έλεγχο μήλων στη ΓΕΟΚ Α.Ε. Τα τελευταία 15 χρόνια ασκεί το λειτούργημα του Εκπαιδευτικού στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και από το 2006 ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Γρηγορίου Μαγδαληνή

Η Μαγδαληνή Γρηγορίου είναι κάτοχος πτυχίου Βιολογίας (Α.Π.Θ.), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Ανθρώπινη Εξέλιξη και Συμπεριφορά (University College London) και ολοκληρώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (εκκρεμεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας). Είναι εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από το 1999 αποσπάται και υπηρετεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, ως μέλος της παιδαγωγικής του ομάδας έως το 2011, ως Αναπληρώτρια Υπεύθυνη έως τον Οκτώβριο του 2018 και σήμερα ως Υπεύθυνη της λειτουργίας του. Στις κύριες αρμοδιότητες της θέσης της συγκαταλέγονται ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/εκπαίδευσης για την αειφορία για μαθητές Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης, η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η διοργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης και δράσεων δια βίου μάθησης Έχει συμμετάσχει: α) στην επιτροπή εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «Καλλιστώ» της Κατηγορίας Πράξεων 2.6.1ιβ της Ενέργειας 2.6.1 του Μέτρου 2.6 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. (θεματική ενότητα: «Περιοχές με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα», 2008), β) ως συνεργάτης εκπαιδευτικός στο έργο «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή και Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού» – «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», το οποίο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υ.ΠΑΙ.Θ. (2011-2015) και γ) με προφορικές ανακοινώσεις σε περισσότερα από 15 επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής για το περιβάλλον και την αειφορία, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, τον θεσμό των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Ζέρβας Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Ζέρβας είναι Διπλωματούχος Τηλεπικοινωνιακός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών του ΑΠΘ. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική-Συστήματα Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενώ έχει σπουδάσει και Επαγγελματική Δημοσιογραφία. Εργάστηκε 2,5 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανικός με αντικείμενο την Εκπόνηση τεχνικών μελετών, την Παροχή συμβουλών σε θέματα Πληροφορικής (hardware & software), την Προετοιμασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης – κατάρτισης σε στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Στη συνέχεια, 3 χρόνια ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και 12 χρόνια ως Τεχνικός Σύμβουλος Πληροφορικής στη ΔΔΕ Γρεβενών. Παράλληλα δίδαξε 14 έτη στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (όπου εργάζεται και σήμερα) σειρά μαθημάτων Πληροφορικής και επέβλεψε πάνω από 40 πτυχιακές εργασίες, καθώς και σε ΙΕΚ και ΚΕΚ. Έχει υλοποιήσει πάνω από 100 ιστοσελίδες και έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει δίκτυα υπολογιστών, ασύρματα, ενσύρματα και υβριδικά. Δημοσιογραφεί στην Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Πύλη http://www.e-Grevena.com της οποίας υπήρξε ιδρυτής. Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα.

Θεμελής Θεόδωρος

O Θεόδωρος Θεμελής είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Συστήματα Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι μόνιμος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το 2001, μετά από εξετάσεις που διενεργήθηκαν από το ΑΣΕΠ. Αυτήν την στιγμή υπηρετεί ως υπεύθυνος πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στην Δ.Δ.Ε. Καστοριάς. Τέλος, διδάσκει στο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, ως εργαστηριακός συνεργάτης, τα τελευταία 16 χρόνια.

Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Κλεφτοδήµος κατέχει θέση Λέκτορα µε εξειδίκευση τα Πολυµέσα στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, από τον Ιούνιο του 2010 έως σήµερα.  Έχει πτυχίο μαθηματικού από το πανεπιστήμιο του Aberdeen της Σκωτίας, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην πληροφορική από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Aberystwyth (όπου φοίτησε με υποτροφία ESF από την Ευρωπαϊκή  Ένωση), και Διδακτορικό δίπλωμα  από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πριν από τον διορισµό του στο Τµήµα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ο κ. Κλεφτοδήµος εργάστηκε ως προγραμματιστής και υπεύθυνος έργων σε εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού, την Μετρόπολις Πληροφορική με έδρα την Θεσσαλονίκη, το διάστηµα 1/1999-9/2001. Στην εταιρεία αυτή συμμετείχε σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων για τραπεζικά ιδρύµατα του εξωτερικού (π.χ. Αυστρία, Γερμανία) και οργανισμών όπως τα ταχυδρομεία Ουγγαρίας, τα Ελληνικά κρατικά λαχεία, τον ΟΤΕ κτλ.   Το διάστηµα 9/2001- 6/2010 υπήρξε καθηγητής πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση Καστοριάς. Υπήρξε επίσης εργαστηριακός συνεργάτης του τµήµατος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας για το διάστηµα 9/2003-6/2010. Ο κύριος Κλεφτοδήµος έχει συμμετέχει σε µια σειρά από ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα µε το τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (π.χ. Αρχιμήδης Ι & ΙΙ, Interreg κτλ) και έχει  πάνω από 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια (με σύστημα κριτών) και βιβλία.

Μουστάκα Μαρία

Η Μαρία Μουστάκα είναι απόφοιτη του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., με κατεύθυνση υποκριτικής και κάτοχος μεταπτυχιακού (MΑ) του προγράμματος «Θεατρικές Σπουδές» του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επίσης, πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη μέση εκπαίδευση τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια, και από τη σχολική χρονιά 2018-19 κατέχει τη θέση της υποδιευθύντριας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς. Έχει συμμετάσχει ως ηθοποιός σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, έχει σκηνοθετήσει σε διάφορες ομάδες, έχει συνεργαστεί με το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, τη Future Library, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλους φορείς ως εμψυχώτρια σε εργαστήρια, θεατρικά παιχνίδια και σεμινάρια, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει σε διάφορες παρουσιάσεις και εκδηλώσεις.

Παπαδημητρίου Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Παπαδημητρίου είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρακολουθεί εξ αποστάσεως το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Συστήματα Κινητού και Διάχυτού Υπολογισμού” στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. ‘Έχει προϋπηρεσία στην  Ε. Ε. Τ. Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων ως  Εμπειρογνώμων Μηχανικός – Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων,  στη V o d a f o n e – Network Acquisition and Development Coordinator – Τμήμα Network License, στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Καστοριάς ως Εργαστηριακός Συνεργάτης, στο Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Καστοριάς ως Τεχνικός Υπεύθυνος. Ήταν Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πλέον Διοικητικός ΠΕ Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Έχει εμπειρία σε γλώσσες Προγραμματισμού:C, C++, Java, Java for Android και προγραμματιστικά περιβάλλοντα:  NetBeans, Eclipse, Android Studio, Microsoft Visual Studio, Unity with Vuforia

Τζήμας Δημήτρης

Ο Δημήτρης Τζήμας γεννήθηκε το 1975 στην Καστοριά και έχει δύο παιδιά. Έλαβε το Πτυχίο στην πληροφορική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακό πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ πληροφορικής στο Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εκπαιδευτική τεχνολογία. Έχει δημοσιεύσει 7 επιστημονικά άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων. Είναι συγγραφέας 4 βιβλίων πληροφορικής. Γνωρίζει Αγγλικά και Ισπανικά. Εκπαιδευτικός πληροφορικής από το 2000. Από το 2018 Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Διδάσκει 19 χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας). Υλοποιεί ερευνητικά έργα στο ΑΠΘ και Erasmus+ projects.