Πυροδοτώντας ένα κανόνι από σπίρτα

Περισσότερα από 50.000 σπίρτα χρησιμοποιήθηκα για την κατασκευή ενός κανονιού, το οποίο τελικά αναφλέγεται εντυπωσιακά.

videoman.gr