Καστοριά

Η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Χριστίνα Ευαγγέλου στο Δημαρχείο της Λάρισας

Στο Δημαρχείο της Λάρισας βρέθηκε την Παρασκευή 12/4/19 η υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Χριστίνα Ευαγγέλου Σούλιου, ως εκπαιδεύτρια της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Η Δρ Ευαγγέλου συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια σε ευρωπαϊκό έργο με επικεφαλής εταίρο το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο ονομάζεται «I_do: A youth-led alliance, building @ctive Roma citizens». Το έργο αυτό αποβλέπει στη δημιουργία ενεργών πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, συνδιαλέγονται και διεκδικούν τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο προς όφελος της κοινωνίας.

Η συμμετοχή της Δρ Ευαγγέλου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρισας αφορούσε στην εκπαίδευση μειονοτικών κοινοτήτων οι οποίες δεν εκπροσωπούνται σε συλλογικά όργανα. H κα Ευαγγέλου είναι εμπειρογνώμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πολυετή εργασιακή εμπειρία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκπαιδευτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Αριστοτελείου υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και αντικείμενο διδασκαλίας τη Στρατηγική Διοίκηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, η Δρ Ευαγγέλου έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σχετικά με τη «Δημόσια Διαβούλευση ως μέσο Συμμετοχικής Διακυβέρνησης μέσω της χρήσης των Σύγχρονων Τεχνολογιών», ενώ η διδακτορική της διατριβή έχει αντικείμενο την “Ολοκλήρωση Συστημάτων Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων και Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης”.

Back to top button