44η Έκθεση Γούνας: Η επίσκεψη της Μαρίας Αντωνίου (φωτογραφίες)


Γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γουνοποιοί της περιοχής μας βρισκόμαστε πάντοτε δίπλα στους αρμόδιους φορείς για να στηρίξουμε έναν κλάδο που δε πρέπει να ξεχνάμε τη συνεισφορά του, τόσο στην τοπική, όσο και στην εθνική μας οικονομία.
Μαρία Αντωνίου