ΑΣΕΠ 2K/2019: 46.587 αιτήσεις – Μπαίνει 1 στους 49 (πίνακας)

To ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28-3-20198/3-4-2019 & 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εννιακοσίων σαράντα εννέα (949) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν  46.587 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 8.428 αιτήσεις για την κάλυψη 110 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. (1 στους 76)
  • 15.918 αιτήσεις για την κάλυψη 458 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. (1 στους 34)
  • 22.241 αιτήσεις για την κάλυψη 381 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. (1 στους 58)

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 680.125 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

Η συνέχεια στο aftodioikisi.gr