Καστοριάς: Ανεξέλεγκτη ρίψη κενών συσκευασιών φυτοφαρμακων (φωτογραφίες)

Όταν υπάρχει ανεξέλεγκτη ρίψη των κενών συσκευασιών από φυτοπροστατευτικά σκευάσματα στα σημεία πλήρωσης των αγροτικών βυτίων και στα ρείθρα των αγροτικών δρόμων που αποτελεί μια πάγια τακτική δυστυχώς και στην περιοχή μας …Αυτή την περίοδο που οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται στο ζενίθ, η εικόνα είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτική αλλά και ανησυχητική !!!
Η ορθολογική χρήση τους, προβλέπεται μεταξύ των άλλων από θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης ( Ν.4036/2012) για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση τους στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Οι προσπάθειες για εξαλειφτεί η τουλάχιστον να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό το φαινόμενο της «άτακτης» ρίψης υλικών ξεκινά από εμάς ,που πρέπει ουσιαστικά να σκεφτόμαστε και να λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές συνέπειες αφού το κάναμε εφαρμογή σαν επαγγελματίες . Από την άλλη οι Δήμοι υποχρεούνται έχουν τοποθετήσει στα σημεία πλήρωσης των βυτίων ειδικούς κάδους περισυλλογής για την ανακύκλωση κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων , σε συνεργασία με Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας.
Επίσης κακή πρακτική είναι και το κάψιμο η και το θάψιμο των συσκευασιών , στην πρώτη περίπτωση μολύνουμε το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα και στην δεύτερη περίπτωση αποτελεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική ακόμη και για την υγεία του ιδίου του χρήστη από την εισπνοή τοξικών καπνών .
(οι φωτογραφίες είναι στο Δήμο Νεστορίου Δ.Κ Πτελέας 50μ από το βυζαντινό μνημείο Α.Νικολάου Πετρίτη 14ου αιώνα δίπλα σε παραποτάμιο παρθένο δάσος)
Νίκος Παναγιωτόπουλος

 

shares