Τα ψηλά και τα χαμηλά στον Δήμο Νεστορίου

Πού πήραν τους περισσότερους και πού τους λιγότερους σταυρούς οι υποψήφιοι για τον Δήμο Νεστορίου.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι δύο πρώτοι των εκλογών , ο Χρήστος Γκοσλιόπουλος και ο Κώστας Δημητριάδης σημείωσαν τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά τους στα ίδια χωριά με αντίστροφη αναλογία.

Το Χιονάτο έδωσε στον Χρήστο Γκοσλιόπουλο το 90% των ψήφων του, ενώ στην ίδια περιοχή ο Κώστας Δημητριάδης πήρε μόλις το 9,29% .

Η Πτελέα προτίμησε Κώστα Δημητριάδη, δίνοντάς του το 30,03%, ενώ εκεί ο Χρήστος Γκοσλιόπουλος είχε τις λιγότερες ψήφους με ποσοστό 62,67%.

Ο Βαγγέλης Σωτηρίου της Λαϊκής Συσπείρωσης τα πήγε καλύτερα στο Νεστόριο με 3,87% και χειρότερα στον Πολυάνεμο, τον Γράμμο, την Κοτύλη και την Πτελέα, όπου δεν πήρε καμία ψήφο.