Πότε θα δημοσιευτούν σε ΦΕΚ οι οριστικοί πίνακες της 3Κ

Σύμφωνα με τα όσα ενημέρωσε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Ιωάννης Καραβοκύρης τους υποψηφίους της 3Κ , έχει ήδη ενημερωθεί το Εθνικό Τυπογραφείο και οι οριστικοί πίνακες θα λάβουν ΦΕΚ ως εξής:

-Την Δευτέρα 3 Ιουνίου για τους επιτυχόντες ΠΕ και ΤΕ

Υπενθυμίζεται ότι από τη στιγμή δημοσίευσης στο ΦΕΚ των οριστικών πινάκων, ξεκινάει η διαδικασία διορισμού των οριστικά επιτυχόντων η οποία αναμένεται να κρατήσει ακόμη και τρεις μήνες. Κι αυτό γιατί οι μόνιμα διοριστέοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους εντός προθεσμίας, τα οποία θα ελεγχθούν από τις διευθύνσεις προσωπικού, ώστε να υπογραφούν οι διαπιστωτικές πράξεις διορισμού τους από τους δημάρχους.