Καθαρισμός των Κοιμητηρίων Χιλιοδένδρου από τα χόρτα (φωτογραφίες πριν και μετά)

Σε καθαρισμός των Κοιμητηρίων Χιλιοδένδρου από τα χόρτα προχώρησε ο νέος εκλεγμένος πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Δημήτρης Ζαρογιάννης, όπως φροντίζει εθελοντικά εδώ και πολλά χρόνια το χωριό. Τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει στον καθαρισμό και άλλων περιοχών του Χιλιοδένδρου.