Προσλήψεις 506 συμβασιούχων στο Δημόσιο (λίστα)

Στην πρόσληψη 506 ατόμων μέσω συμβάσεων προχωρούν μια σειρά από δήμοι, οργανισμοί και υπηρεσίες του δημοσίου.

Συγκεκριμένα:

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Πρόσληψη  113 ατόμων

Το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών της Σχολής του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020», για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και για την παροχή ερευνητικού/ επιστημονικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εκατόν δέκα τριών (113) ατόμων,  Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) (72 άτομα) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) (41) άτομα, ως εξής:

Α) Σ.Δ.Π. (72 ΘΕΣΕΙΣ)

H συνέχεια στο aftodioikisi.gr