Επισκέψεις του Βασίλη Τσιφλικιώτη σε Σταυροπόταμο, Μελισσότοπο, Βασιλειάδα, Λιθιά και Κορησό (φωτογραφίες)

Σταυροπόταμος, Μελισσότοπος, Βασιλειάδα, Λιθιά, Κορησός: τόποι της προκοπής, τόποι όπου ο αγροτικός τομέας προοδεύει.
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανό τον αγροτοδιατροφικό τομέα απέναντι σε τεράστιες δυσκολίες. Υψηλοί φόροι, υπερβολικό κόστος παραγωγής και έλλειψη πρόσβαση στις ελληνικές και στις διεθνείς αγορές.
Ο πρωτογενής τομέας και οι αγρότες μας απαιτούν την στήριξη μας.
Βασίλης Τσιφλικιώτης