Έκθεση φωτογραφίας των νέων μελών της Φωτογραφικής Λέσχης Καστοριάς

Η πρώτη έκθεση φωτογραφίες από τα νέα μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Καστοριάς