Δικαίωση των ΕΝ.ΔΗΜΟ. για την προσφυγή εναντίων της σύμβασης Δήμου Καστοριάς και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Την 20/06/2019 ενημερωθήκαμε για την δικαίωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου/Δ.Μακεδονίας της προσφυγής μας εναντίων της απόφασης του Δήμου Καστοριάς για την “Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με σκοπό την ωρίμανση – προώθηση και υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». (Απόφαση104/19 με ΑΔΑ: ΨΓΜΕΩΕΥ-94Ζ).
Η παραπάνω προσφυγή έγινε παράλληλα και ανεξάρτητα με τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης κ.Κωτούλα Δημήτριο και υπογράφεται από 9 μέλη των ΕΝ.ΔΗΜΟ. (Δείτε τη προσφυγή μας πατώντας εδώ)

Αν και ήδη έχει ανακοινωθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η ακύρωση της απόφασης, επισημαίνουμε ότι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει κι αυτή με τη σειρά της εναντίων της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει κερδηθεί ο απαραίτητος χρόνος κι έχει δοθεί στο θέμα η απαραίτητη διάσταση, ώστε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα αναλάβει τον Σεπτέμβρη, να αποφασίσει με περισσότερη σύνεση και έχοντας πια την απαραίτητη πληροφόρηση.
Η λογική λοιπόν αυτής της ανακοίνωσης δεν είναι ρεβανσιστική και πολιτικάντικη, ώστε να ευλογήσουμε τα γένια μας και να φανούμε κάτι σαν σωτήρες του δήμου, αλλά να δημιουργήσουμε μια πυξίδα τόσο για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και για τον κάθε πολίτη που τον ενδιαφέρει το θέμα, ώστε να έχει μια πληρέστερη εικόνα και να παρθούν όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμες αποφάσεις, δίχως πιέσεις χρόνου και με τον όσο το δυνατόν μέγιστο βαθμό διαφάνειας.

Αν θελήσετε να ξαναθυμηθείτε το επίμαχο θέμα, να ακούσετε τις τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και την γνώμη μας γι αυτό, που τελικά οδήγησε στην προσφυγή, μπορείτε να επισκεφτείτε την ανακοίνωσή μας εδώ

Με βασικότερα κριτήρια την εσπευσμένη εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος, όπου πήραμε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το κείμενο της σύμβασης. Με τον προκλητικό όρο στην εν λόγω σύμβαση για την εκχώρηση ως εγγύηση των ανταποδοτικών τελών για 12 έτη, με την ελλειπή και μονομερή παρουσίαση του θέματος όπου ακούσαμε μόνο τα επιχειρήματα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, δίχως αυτό να συνοδεύεται από κατάλληλες εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, παρά μόνο με απόφαση Δημάρχου. Με την αγνόηση και ΜΗ ανάλυση άλλων εναλλακτικών επιλογών (πχ το Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) και ΜΗ σύγκριση του οφέλους, η απόφαση ήταν βιαστική και ΠΙΘΑΝΩΝ λανθασμένη. Όλοι οι παραπάνω λόγοι μας ώθησαν να κινηθούμε εναντίων της απόφασης.
Μπορείτε να μελετήσετε την προσφυγή μας εδώ

Στην προσφυγή αυτή (σημειώνουμε ότι στο μεγαλύτερο βαθμό είναι κοινή με την προσφυγή του κ.Κωτούλα, με την προσθήκη από μεριάς μας των θέσεων περί ΕΣΒΑΑ), η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ απαντά με τα δικά της επιχειρήματα και διευκρινήσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή αποσιωπώντας φυσικά ότι δεν την συμφέρει. Μπορείτε να δείτε την απάντηση της εταιρείας εδώ:

(Ειδικά ο τελευταίος πίνακας δείχνει την έκταση της “μπίζνας” με τους Δήμους. Ουσιαστικά από τους 34 Δήμους που παρουσιάζονται, οι 9 μόνο έχουν καταλήξει, για τους δικούς τους λόγους στην συνεργασία αυτή, ενώ η συγκεκριμένη απόρριψη της απόφασης στο Δήμο Καστοριάς ίσως λειτουργήσει και ανασταλτικά για τους άλλους υποψήφιους Δήμους, ώστε να δούνε με περισσότερο σκεπτικισμό μια ενδεχόμενη συνεργασία με την ΕΓΝΑΤΙΑ Οδός ΑΕ ή να διαμορφώσουν αλλιώς τις συμβάσεις με μεγαλύτερο όφελος για τους Δήμους. Άλλωστε κάθε δήμος έχει διαφορετικές συνθήκες δυνατότητες και απαιτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν.

Τελικά η αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφασίζει να απορρίψει την απόφαση για εγγενείς λόγους μη νομιμότητας και σωστά κατά τη γνώμη μας. (Δείτε την απόφαση της αποκεντρωμένης εδώ)

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση όμως είναι απλώς μια δικλείδα ασφαλείας. Ένα χρήσιμο εργαλείο φιλτραρίσματος των αποφάσεων που δίνει μια ακόμα ευκαιρία ώστε να παίρνονται σωστές και χρήσιμες αποφάσεις.
Κι αυτό το τελευταίο τακτικό δημοτικό συμβούλιο αυτής της δημοτικής θητείας, θα μείνει ένα μνημείο αμετροέπειας, ασυνέπειας και ανευθυνότητας. Ειδικά από δημοτικούς συμβούλους που επανεξελέγησαν και θα πρέπει να δικαιολογήσουν την ψήφο τους τώρα στους πολίτες.
Εν κατακλείδι, ευχόμαστε ότι όσοι αναλαμβάνουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, να βρούνε χρήσιμες τις πληροφορίες που δημοσιεύουμε και να τις έχουν οδηγό για την καλύτερη δυνατή πολιτική επιλογή, που να είναι προς όφελος του Δήμου και ευρύτερα του Δημόσιου συμφέροντος.

 

Δήμος Καστοριάς και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μας αλλάζουν τα φώτα – Σύμβαση για 12 χρόνια (ή τρεις θητείες)!