Σήμερα: Εθελοντική αιμοδοσία 7 συλλόγων του Άργους Ορεστικού

Για να καλυφθούν οι ανάγκες αίματος αυτή τη χρονική περίοδο του Νοσοκομείου Καστοριάς 
Οι αιμοδότες να γνωρίζουν το  ΑΜΚΑ τους