Επίσκεψη Βασίλη Τσιφλικιώτη στη ΔΟΥ (φωτογραφίες)


Βρέθηκα χθες στη ΔΟΥ Καστοριάς διότι το μείγμα της οικονομικής πολιτικής πρέπει να αλλάξει.
‘Μια οικονομία που αναπτύσσεται είναι μια οικονομία που εξασφαλίζει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους.
Με δικαιότερη φορολογία που απελευθερώνει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα, ώστε κάθε Έλληνας να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για τον ίδιο και την οικογένεια του.’
 Βασίλης Τσιφλικιώτης