Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καστοριάς θα κάνει δημόσιο απολογισμό τριετίας

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας που σκοπό έχουν τη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών, η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς, σας προσκαλεί το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο Καστοριάς, για την παρουσίαση του Δημόσιου απολογισμού που αφορά τα πεπραγμένα της τελευταίας τριετίας στο Γ.Ν.Καστοριάς. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η πορεία του Γ.Ν.Καστοριάς από την ανάληψη της υπηρεσίας του Διοικητή, το 2ο εξάμηνο του 2016 έως και σήμερα. Η παρουσίαση είναι ανοιχτή για το κοινό και είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε επικοινωνία με τον κόσμο, ώστε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Αντωνιάδης Βασίλειος