Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Μικρασιατών ‘Η ΚΥΖΙΚΟΣ’

Οι εκλογές της 23ης Ιουνίου ανέδειξαν τους κατωτέρω, οι οποίοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Μικρασιατών ‘Η ΚΥΖΙΚΟΣ’