Απαγόρευση – ρύθμιση κυκλοφορίας στον κόμβο της Χλόης

Ο Δήμος Καστοριάς αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας στον Κυκλικό Κόμβο της Χλόης στον Ι.Ν. Αγίου Νικάνορα κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων στις 29 και 30 Ιουνίου 2019, αποφασίζει την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο τμήμα του κυκλικού κόμβου και των οδών που συμβάλλουν σε αυτόν και για τις οδούς Αποδήμων Καστοριανών , Καλαφατίδη και Παπανούτσου .
Στο υπόλοιπο τμήμα του κυκλικού κόμβου και στις οδούς Λεωφόρος Γουναράδων και Λεωφόρος Χλόης η κυκλοφορία θα διεξάγεται και στις δύο κατευθύνσεις.
Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν κατά τις μέρες των εκδηλώσεων Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 και ώρες 20:00 έως 02:00 της επόμενης ημέρας.