Θεοδόσης Τάσιος: “Για να σωθεί η χώρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το νηπιαγωγείο” (βίντεο)

“Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο ηθοπαιδείας. Βοηθήστε τα νηπιαγωγεία. Μιλάμε για τις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να έχει το στέλεχος: η εργατικότητα, η συνεργασιμότητα, η τιμιότητα, δεν μαθαίνονται στα Πανεπιστήμια.” – καθ. Θεοδόσης Τάσιος στη Γενική Συνέλευση ΣΕΒ 2019.