Η Ημέρα Σταδιοδρομίας από το Αριστοτέλειο Φροντιστήριο (φωτο – βίντεο)

Μεγάλο το ενδιαφέρον και η προσέλευση μαθητών και γονέων στην ομιλία του Σπύρου Μιχαλούλη για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Την εκδήλωσε διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Φροντιστήριο.

https://www.youtube.com/watch?v=UhOR9ZPMUyQ