Επίσκεψη Βασίλη Τσιφλικιώτη στον ΕΦΚΑ

‘Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη γιατί δε νοείται ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή και κοινωνική συνοχή χωρίς κοινωνική αλληλεγγύη.’
Βασίλης Τσιφλικιώτης