Ο Βασίλης Τσιφλικιώτης σε Τσάκωνη, Χιλιόδενδρο, Ποριά, Κολοκυνθού και Μανιάκους (φωτογραφίες)

Τσάκωνη, Χιλιόδενδρο, Ποριά, Κολοκυνθού: τα προβλήματα λίγο ή πολύ κοινά. Η επίλυσή τους πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει άμεσα.
Το ανησυχητικό είναι ότι οι εκπρόσωποι αυτών των ανθρώπων-παρά την καλή τους θέληση-δεν φαίνεται να ικανοποίησαν τις προσδοκίες τους.
Στο Μανιάκοι επί πρόσθετα, γκαρσονιέρες και κατοικίες σαν σε κώμα περιμένουν κάποιο θαύμα. Η αναδιάρθρωση του πρόσφατου νόμου για την Παιδεία για υγιές Πανεπιστήμιο στην περιοχή μας αποτελεί άλλη μία προσωπική δέσμευση.
Βασίλης Τσιφλικιώτης