320.000 € στον Δήμο Καστοριάς για Θέατρο Βουνού, 3D Λιμναίου οικισμού κ.ά.

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” η οποία ελήφθη κατά την 5η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η Πρόταση Έργου με τίτλο «Διατήρηση της αυθεντικής πολιτιστικής κληρονομιάς και Ανάπτυξη του Έξυπνου Τουρισμού στην Κορυτσά και στην Καστοριά» (Authentic Cultural Heritage Preservation and Smart Tourism Development in Korca and Kastoria) και ακρωνύμιο: AuthentiKK, (MIS 5042956) στην οποία συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Καστοριάς, έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.
Στο έργο που θα έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 897.710,00 € συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Κορυτσάς (Επικεφαλής Εταίρος), ο Δήμος Καστοριάς και η εταιρεία CBS (Creative Business Solutions).
Ο Δήμος Καστοριάς θα χρηματοδοτηθεί με 320.000,00 € και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, εργασίες αποκατάστασης, φωτισμού και διεύρυνσης της σκηνής του θεάτρου Βουνού προϋπολογισμού 128.000,00 €, εργασίες αποκατάστασης και φωτισμού και αναπαράσταση εικονικής πραγματικότητας 3D της Προϊστορικού Λιμναίου οικισμού Δισπηλιού προϋπολογισμού 100.000,00 €.

1 σχόλιο

  1. Όντας άδειο το θέατρο και κοιτώντας κανείς τη σκηνή του από το ψηλότερο διάζωμα , έχει την αίσθηση , ότι η σκηνή τού’ρχεται πάνω στα μούτρα και τον εξουθενώνει .

    Είμαι βέβαιος , ότι οι αρχιτεκτονικές ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ — ίσως λόγω έλλειψης οικοδομήσιμου χώρου — προς όλες τις κατευθύνσεις του θεάτρου πάσχουν οικτρά .

    Μακάρι η διεύρυνση της σκηνής να διορθώσει κάτι .—