Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: “Σπάνιες, πρωτοποριακές και καινοτόμες επεμβάσεις στο Ιπποκράτειο”

Σπάνιες, πρωτοποριακές και καινοτόμες χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία στο “Ιπποκράτειο” Θεσσαλονίκης, αναφέρει η διοικήτριά του, Βασιλική Παπαχριστοδούλου, στον απολογισμό της θητείας της στο Νοσοκομείο.

Οι περισσότερες από αυτές τις επεμβάσεις έγιναν στην Ε΄Χειρουργική Κλινική. Συγκεκριμένα στην Ε’ Χειρουργική Κλινική πραγματοποιήθηκαν: διαδερμική αρτηριο-φλεβική επικοινωνία σε αιμοκαθαιρόμενο ασθενή, λαπαροσκοπική σπληνεκτομή σε αιματολογικό ασθενή, λαπαροσκοπική γαστρεκτομή, λαπαροσκοπική νεφρεκτομή, μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιάτρηση για την καταστροφή μη εξαιρέσιμης υποτροπής όγκου παγκρέατος και ενδοαυλική αντιμετώπιση θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος με ενδοαυλική αποκατάσταση της αιμάτωσης των νεφρικών αρτηριών, της κοιλιακής αρτηρίας και της άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Επίσης στο Παιδοχειρουργικό Τμήμα έγινε εκτεταμένη ηπατεκτομή σε νεογνό, στην Γ΄ Καρδιολογική Κλινική έγινε τοποθέτηση βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια και στην Πανεπιστημιακή Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική έγινε λαπαροσκοπική αφαίρεση λεμφαδένα φρουρού σε ασθενή με καρκίνωμα του ενδομητρίου.

Σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του “Ιπποκρατείου”, η κ. Παπαχριστοδούλου αναφέρει ότι στη διάρκεια της θητείας της έγιναν: 67 διορισμοί ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις 55 εξ’ αυτών και βρίσκεται σε τελικό στάδιο η διαδικασία για την ανάληψη υπηρεσίας των υπολοίπων 12. Έγινε προκήρυξη πλήρωσης 15 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Επίσης προσλήφθηκαν 38 επικουρικοί ιατροί για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και διορίστηκαν 90 μόνιμοι υπάλληλοι (νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού) ενώ προσλήφθηκαν 95 άτομα επικουρικού και λοιπών σχέσεων εργασίας (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΑΕΔ, ΙΔΟΧ) νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Αναμένεται ο διορισμός έξι ατόμων, μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, από τις προκηρύξεις 7Κ/2016 και 5Κ/2016 καθώς και η ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης 10 ατόμων, νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού, από προκήρυξη 2Κ/2019. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν μετατάξεις 30 υπαλλήλων σε θέσεις ανώτερης κατηγορίας και ακολουθεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης άλλων 13. Επίσης εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ, οι οριστικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων και αναμένεται η σύναψη 22 ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης καθώς και άλλων 31 για τις ανάγκες.

Η κ. Παπαχριστοδούλου αναφέρει ακόμη ότι τον Νοέμβριο και τον Απρίλιο του 2017 και τον Οκτώβριο του 2018, έγινε η εκκαθάριση εφημεριών του ιατρικού προσωπικού του έτους 2014 (καταβλήθηκαν για τις τακτικές και τις πρόσθετες εφημερίες συνολικά 380.049,5 ευρώ) ενώ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2017 έγινε η εκκαθάριση του έτους 2015 ( καταβλήθηκαν για τακτικές και πρόσθετες εφημερίες συνολικά 1.053.335,19 ευρώ )

Παράλληλα επισημαίνει ότι έγινε καταβολή αναδρομικών αποδοχών του ιατρικού προσωπικού ύψους 4.201.600,95 ευρώ (11/2014 έως 12/2016) οι οποίες είχαν περικοπεί σε εφαρμογή του νόμου 4093/12.

Σε ότι αφορά τα λειτουργικά στοιχεία του Νοσοκομείου από τον απολογισμό προκύπτει ότι ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών του Νοσοκομείου από 801 το 2016 αυξήθηκε σε 811 το 2017 και σε 832 το 2018. Οι εισαγωγές ασθενών , ο αριθμός των νοσηλευθέντων και η μέση διάρκεια νοσηλείας κυμάνθηκαν σε περίπου ίδια επίπεδα στη διάρκεια της τριετίας . Αντιθέτως στα εισιτήρια στο Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας ΤΕΠ σημειώθηκε αύξηση καθώς το 2016 ήταν 1.924, το 2017 ο αριθμός ανήλθε σε 2.370 και το 2018 σε 2.866.

Σε ότι αφορά την δημιουργία και την ανάπτυξη δομών του νοσοκομείου στον απολογισμό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι έγιναν τα εξής:

Επαναλειτούργησαν η Δερματολογική Κλινική και το Δερματολογικό Τμήμα στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου.

Δημιουργήθηκε Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων

Δημιουργήθηκε Ενιαίο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο

Δημιουργήθηκε Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Παίδων

Χειρουργεία και αίθουσα τοκετών των χειρουργείων και Εμβρυομετρικής μονάδας των Μαιευτικών Γυναικολογικών κλινικών – Μετεγκατάσταση χειρουργείων και αίθουσας τοκετών των χειρουργείων και Εμβρυομετρικής μονάδας των Μαιευτικών Γυναικολογικών κλινικών

Αναμένεται η μεταφορά του Γραφείου Μεταμοσχεύσεων του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, από το ΑΧΕΠΑ στο “Ιπποκράτειο”

Έγινε χωροταξική ανασυγκρότηση των Επειγόντων Εξωτερικών Ιατρείων, καθώς και των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

Δημιουργήθηκε Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος

Άρχισαν οι εργασίες για δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και Στεφανιαίας Μονάδας Μ.Ε.Θ. και μη Επεμβατικών Εργαστηρίων Β΄& Γ΄ Καρδιολογικών Κλινικών

Δημιουργήθηκε Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Σε ότι αφορά το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων αναφέρεται ότι από τον Ιούνιο του 2019 καθιερώθηκε έκτακτο πρωινό ιατρείο χωρίς ραντεβού για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών και παραπομπών από άλλα νοσοκομεία, το οποίο λειτουργεί τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών.

ΑΠΕ

Back to top button