Καστοριά: Συνάντηση «Culture Lands» για τα Ραγκουτσάρια

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τον Δήμο Καστοριάς οι εργασίες της 2ης τεχνικής συνάντησης των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο «CULTURE LANDS», το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020”, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2019, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
Στη συνάντηση εκτός από τον Δήμο Καστοριάς συμμετείχαν και οι υπόλοιποι εταίροι του έργου και συγκεκριμένα ο Δήμος Φλώρινας (Επικεφαλής Εταίρος), το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας από την ελληνική πλευρά καθώς και ο Δήμος Berat και η ΜΚΟ People and Ideas από την Αλβανική πλευρά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου από την πλευρά του κάθε εταίρου που συμμετέχει στο έργο, ενώ αναλύθηκαν διεξοδικά τα επόμενα βήματα σε ότι αφορά τις δράσεις που θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα καθώς και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν και θα διοργανωθούν από τους αρμόδιους εταίρους και οι οποίες αποτελούν βασικό κομμάτι του έργου «CULTURE LANDS» (Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ Berat (18-20/06/2019), Χριστουγεννιάτικες φωτιές Φλώρινας (τέλη Δεκεμβρίου 2019), Ραγκουτσάρια Καστοριάς (6-8 Ιανουαρίου 2020).

Η επόμενη 3η συνάντηση του έργου συμφωνήθηκε από το εταιρικό σχήμα να διοργανωθεί από την αλβανική πλευρά και συγκεκριμένα από τον Δήμο Berat στις 6 Δεκεμβρίου 2019.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”.