Αντώνης Αρβανιτάκης: Η σπουδαιότητα της προθέρμανσης (βίντεο)

Η σωστή άσκηση θέλει και σωστή προθέρμανση