Η δημογραφική εικόνα της Ελλάδας (γράφημα)

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία έρευνας για την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της χώρας

ΑΠΕ